Kontaktni podatki

Naziv: Pravno svetovanje, Margit Čampa s.p.
Naslov: Ljubljanska cesta 15b, 1241 Kamnik
Telefon: +386 41 516 999
E-naslov: info@marcam.si
Davčna številka:: 99684454
Matična številka: 6358586000
TRR: SI56 0310 3100 0787 753

MARCAM

Informacije

Vsa vsebina objavljena na spletni strani http://www.marcam.si je last Pravno svetovanje, Margit Čampa, s.p.

© 2023 MARCAM
Pogodbe in akti
Tako gospodarskim družbam kot javnemu sektorju nudimo svetovanje in pripravo aktov in pogodb. Prav tako nudimo pregled bodisi že obstoječih aktov in pogodb bodisi aktov in pogodb, ki jih predloži tretja stranka.
Pokličite nas na telefonsko številko:

+386 41 516 999

Pošljite vprašanje na e-naslov:

info@marcam.si

Svetovanje in priprava aktov in pogodb

Naše storitve zajemajo:
  • pripravo notranje-organizacijskih aktov (pravilnik o delovnem času, pravilnik o službenem potovanju, pravilnik o sistemizaciji delovnih mest, pravilnik o varovanju osebnih podatkov, pravilnik o dostopu do informacij javnega značaja, pravilnik o varstvu pri delu, pravilnik o uporabi mobilnih telefonov, itd.)
  • pripravo pogodbe, ki vključuje vsa potrebna pogodbena določila in ki določa vse pravice in obveznosti pogodbenih strank
  • pripravo končnega osnutka pogodbe, ki uteleša dogovorjene pogoje natančno in nedvoumno, in ki so v skladu z zahtevami vaše organizacije
  • pogajanja o spremembah pogodbe z drugimi strankami ali njihovimi zastopniki
  • pripravo pritožb in ugovorov
  • pripravo vseh potrebnih dokumentov za ustanovitev gospodarskih družb, društev, ustanov
  • sprožitev upravnih sporov
  • pripravo predlogov za izvršbo
Storitve zbrane na enem mestu.
Javna naročila
Nudimo svetovanje naročnikom tekom izvedbe celotnega postopka javnega naročanja in svetovanje ponudnikom v postopkih javnega naročanja.
Javno-zasebno partnerstvo
Nudimo pripravo aktov in svetovanje javnim partnerjem ter zasebnim partnerjem tekom izvedbe celotnega postopka javno-zasebnega partnerstva.
Pogodbe in akti
Tako gospodarskim družbam kot javnemu sektorju nudimo svetovanje in pripravo aktov in pogodb. Prav tako nudimo pregled bodisi že obstoječih aktov in pogodb bodisi aktov in pogodb, ki jih predloži tretja stranka.
Revizije
Nudimo revizije celotnih postopkov javnega naročanja.
Izobraževanja
Nudimo izobraževanja in individualna usposabljanja s področja javnega naročanja in javno zasebnega partnerstva. Za vas organiziramo tudi seminarje z različnih področij ter različne dogodke in prireditve.
Brez skrbi
Kaj počnemo? Gradimo odnos s stranko in vlagamo v odnos s stranko ter skrbimo za njen uspeh.

Ste zaskrbljeni glede stroškov? Pokličite nas in dogovorili se bomo za storitev, ki bo ustrezala vašim finančnim zmožnostim!